Kompleksowe profilowanie genomowe nowotworów

Zadzwoń do nas

Kompleksowe profilowanie genomowe

Każdy nowotwór jest inny. Jedyny – rozpatrując go na poziomie molekularnym. Pojedynczy test Foundation Medicine może ujawnić zmiany w DNA, które powodują powstanie konkretnego nowotworu.

Niezależnie od miejsca powstania nowotworu, profil genomowy nowotworu – czyli zestaw wykrytych, istotnych klinicznie zmian genomowych – może być zupełnie inny.

Znając profil genomowy nowotworu danego pacjenta można łatwiej dopasować terapię celowaną oraz immunoterapię do wykrytych zmian.

Kompleksowe profilowanie genomowe (Comprehensive Genomic Profiling) to metoda sekwencjonowania nowej generacji (Next Generation Sequencing) z wykorzystaniem technologii hybrid capture, umożliwiająca w jednym badaniu wykrycie wszystkich czterech klas zmian genomowych (substytucji zasad, indeli, zmiany liczby kopii i rearanżacji), pozwalająca wykryć znacznie więcej nieprawidłowości niż tradycyjnie wykorzystywane testy diagnostyczne.

Foundation Medicine jest wiodącą na świecie firmą zajmującą się kompleksowym profilowaniem genomowym wszystkich nowotworów. Foundation Medicine łączy lekarzy i ich pacjentów z najnowszym podejściem do leczenia nowotworów – umożliwia onkologię precyzyjną. Czas oczekiwania na wynik badania to około 14 dni roboczych od momentu dostarczenia próbki do laboratorium.

Dostępne są trzy rodzaje badań profilowania genomowego nowotworów, posiadających certyfikat CE IVD:

Test FoundationOne®CDx

przeznaczony jest dla pacjentów z guzami litymi. Materiałem wykorzystywanym w badaniu jest materiał tkankowy. Analizuje 324 geny oraz określa status gęstości mutacji oraz niestabilności mikrosatelitarnej, a w przypadku raka jajnika analizowana jest również utrata heterozygotyczności

Test FoundationOne®Heme

wyspecjalizowany został dla nowotworów układu krwiotwórczego i mięsaków. Materiałem wykorzystywanym w badaniu jest tkanka nowotworowa (bloczek parafinowy lub szkiełka). Analizuje 406 genów (DNA) i 265 genów z RNA oraz określa status MSI i TMB.

Test FoundationOne®Liquid CDx

umożliwia profilowanie nowotworu z próbki krwi pacjentów z guzami litymi. Analizuje ponad 300 genów oraz określa status MSI oraz bTMB.

Innowacyjność i bezpieczeństwo

Dbając o bezpieczeństwo pacjentów oraz wiarygodność wyników, badania Foundation Medicine są zwalidowane i przeprowadzane w laboratoriach spełniających najwyższe standardy jakości (ISO 15189).

Raport z badania Foundation Medicine opracowuje grupa ekspertów (bioinformatyków, biologów molekularnych, genetyków i klinicystów) i udostępnia lekarzowi zlecającemu badanie. Raport obejmuje m.in.:

– zmiany genomowe wykryte w setkach przebadanych genów z opisem ich znaczenia biologicznego wraz z referencjami

– dopasowane do zmian terapie celowane, immunoterapie (niezależnie od producenta) oraz badania kliniczne wraz z referencjami

– status biomarkerów odpowiedzi na immunoterapie: gęstości mutacji (Tumour Mutational Burden, TMB) oraz niestabilności mikrosatelitarnej (Microsatellite Instability, MSI) oraz status utraty heterozygotyczności (Loss of Heterozygosity, LOH). 

Więcej informacji znajdziecie również na stronie naszego partnera www.foundationone.pl

 

Nasz zespół

Lokalizacja

Nasza przychodnia zlokalizowana jest w samym sercu Szczecina w obiekcie Pazim. Zapewnia komfort, dyskrecję i wygodę. Lokalizacja przy centrum handlowym Galaxy

Twój osobisty opiekun zapewni Ci najlepszą możliwą pomoc.

Zadzwoń teraz