Dla Pacjenta o Badaniach Klinicznych

Badania kliniczne to kompleksowe programy badawcze nad lekami, przeprowadzane z udziałem pacjentów, mające na celu ocenę bezpieczeństwa oraz skuteczności nowych form terapii. Mogą one także być dedykowane weryfikacji innowacyjnych metod zapobiegania chorobom. W wyniku tych badań identyfikowane są nowe strategie zapobiegania, diagnozowania lub leczenia konkretnych schorzeń.

Badania kliniczne stanowią jedyny sposób poszukiwania nowych, skutecznych i bezpiecznych metod leczenia. Zazwyczaj są one realizowane równocześnie w różnych ośrodkach medycznych na całym świecie. Procedury badawcze oraz metody monitorowania ich efektów są wcześniej planowane przez zespoły naukowców, zgodnie z ściśle określonymi zasadami.

O Badaniach Klinicznych

Badania Kliniczne Szczecin

Jaka jest korzyści z Badań Klinicznych dla Pacjenta?

Bezpłatna opieka medyczna zapewniana przez wykwalifikowany personel przez cały czas trwania badania

Regularne badania i dokładne monitorowanie stanu zdrowia uczestnika

Oferowany zwrot kosztów dojazdu na wizyty w przychodni

Dostęp do nowoczesnych metod leczenia, które często nie są jeszcze powszechnie dostępne

Znajdź badanie dla siebie

Wszystkie badania kliniczne są przeprowadzane zgodnie z ściśle określonymi zasadami, które regulują różne aspekty uczestnictwa w badaniu. Kryteria włączenia, czyli czynniki, które pozwalają danej osobie wziąć udział w badaniu, oraz kryteria wykluczenia, czyli czynniki dyskwalifikujące kandydata od udziału, są precyzyjnie określone w tzw. protokole badania klinicznego. Te kryteria mogą opierać się na różnych parametrach, takich jak wiek, płeć, rodzaj choroby, jej stopień zaawansowania czy dotychczasowy przebieg. Warto podkreślić, że decyzja o włączeniu konkretnej osoby do badania klinicznego jest podejmowana indywidualnie przez lekarza prowadzącego badanie (badacza), który analizuje posiadane informacje.

Priorytetem każdego badania jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów uczestniczących w nim. Wszystkie badania kliniczne prowadzone w naszym ośrodku uzyskują pozytywną opinię niezależnej Komisji Bioetycznej oraz wymagane zezwolenia od odpowiednich władz. Proces monitorowania badania jest ciągły, a nasz ośrodek regularnie podlega zewnętrznym audytom i inspekcjom, mającym na celu kontrolę zarówno bezpieczeństwa, jak i jakości przeprowadzanych badań.

Kto może wziąć udział w Badaniu Klinicznym
W każdym badaniu klinicznym przestrzega się ściśle określonych zasad regulujących różne aspekty uczestnictwa w badaniu. Kryteria włączenia, czyli czynniki, które umożliwiają danej osobie wzięcie udziału w badaniu, oraz kryteria wykluczenia, czyli czynniki, które dyskwalifikują kandydata, są szczegółowo sprecyzowane w tzw. protokole badania klinicznego. Te kryteria mogą opierać się na różnych parametrach, takich jak wiek, płeć, rodzaj i stopień zaawansowania choroby czy dotychczasowy przebieg. Należy jednoznacznie podkreślić, że decyzję o włączeniu konkretnej osoby do badania klinicznego podejmuje lekarz prowadzący badanie (badacz), analizując posiadane informacje indywidualnie za każdym razem.

Jaka jest korzyści z Badań Klinicznych dla Pacjenta?
Badania kliniczne, gdy są starannie zaplanowane i rzetelnie przeprowadzane, stanowią dla właściwie dobranych uczestników unikalną okazję do:
1. Odegrania aktywnej roli w trosce o własne zdrowie.
2. Zdobycia dostępu do nowych metod leczenia, jeszcze przed ich powszechną dostępnością.
3. Korzystania w trakcie badania z wysokospecjalistycznej opieki medycznej, wykorzystującej najnowsze technologie medyczne.
4. Wspierania postępu w dziedzinie medycyny i pomagania innym poprzez udział w badaniach klinicznych.

Czy udział w badaniu klinicznym niesie ze sobą ryzyko?
Badania kliniczne mają na celu przetestowanie nowej terapii lub leku, co wiąże się z pewnym stopniem ryzyka. Choć uczestnictwo w badaniu klinicznym jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu wielu wcześniejszych etapów, na podstawie których naukowcy mogą przypuszczać, że badana substancja jest bezpieczna i skuteczna, niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie ryzyka.

W związku z tym badania kliniczne są przeprowadzane zgodnie ze ściśle określonymi zasadami oraz zgodnie z przepisami prawnymi Polski i regulacjami międzynarodowymi. Nad prawidłowym przebiegiem badań klinicznych w Polsce czuwają wyznaczone do tego instytucje.

Czy uczestnik ponosi koszty wizyt lekarskich, leków itp. w ramach badania klinicznego?
W ramach udziału w badaniu klinicznym uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z wizytami, badaniami czy lekami. Wszystkie te elementy są mu udostępniane bezpłatnie.

Czy można zrezygnować z udziału w badaniu po podpisaniu zgody?
Uczestnik ma pełne prawo do wycofania się z badania na dowolnym etapie (co oznacza odwołanie zgody na uczestnictwo w badaniu) bez ponoszenia żadnych konsekwencji.

Opieka nad pacjentem w badaniach klinicznych
Każdego roku na całym świecie rozpoczyna się kilkanaście tysięcy badań klinicznych, angażujących około milion pacjentów. Badania te są kluczowe dla rozwoju nowych leków i terapii, oferując uczestnikom dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia, często niedostępnych jeszcze na rynku.

Bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów w trakcie badań klinicznych są najwyższym priorytetem. Każde badanie jest ściśle regulowane przez ustawę Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku. Aby badanie mogło się rozpocząć, musi ono uzyskać pozwolenie od Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz pozytywną opinię komisji bioetycznej.

Lekarz, który prowadzi badanie, zwany badaczem, przechodzi szczegółową weryfikację swoich kwalifikacji przed uzyskaniem zgody na przeprowadzenie badań. Dzięki temu pacjenci mogą być pewni, że znajdują się pod opieką wykwalifikowanych specjalistów.

Takie rygorystyczne procedury i nadzór zapewniają, że badania kliniczne odbywają się w bezpiecznym środowisku, gdzie zdrowie i dobro pacjentów są najważniejsze. Udział w badaniach klinicznych nie tylko oferuje szansę na nowoczesne leczenie, ale także umożliwia pacjentom przyczynienie się do postępu medycyny, pomagając w odkrywaniu nowych leków i terapii.

Badania Kliniczne w 4 krokach

Prześlij formularz

wyrażając zainteresowanie udziałem w Badaniach Klinicznych, lub po prostu zadzwoń.

Rozmowa telefoniczna

Nasza rejestracja oddzwoni pod numer telefonu, który podałeś, aby przeprowadzić krótką ankietę dotyczącą Twojego stanu zdrowia.

Wizyta w Ośrodku – konsultacja z Lekarzem

Jeśli aktualnie prowadzimy Badanie Kliniczne dotyczące jednostki chorobowej, która Cię interesuje, zaprosimy Cię do naszego Ośrodka na konsultację z lekarzem. Nasi specjaliści pomogą Ci zrozumieć Twoją chorobę, udzielą odpowiedzi na pytania i przedstawią nowoczesne formy terapii.

Informacje o prowadzonych Badaniach Klinicznych w przyszłości

Jeżeli obecnie nie prowadzimy badań klinicznych, w których mógłbyś wziąć udział, skontaktujemy się z Tobą ponownie, gdy będziemy mogli zaoferować Ci udział w badaniu odpowiednim dla Twojego stanu zdrowia.

Warto zaznaczyć, że nie każda zainteresowana osoba może być uwzględniona w badaniu klinicznym. Każde badanie posiada ściśle określone kryteria włączenia oraz kryteria wykluczenia. Te wytyczne określają warunki, które muszą być spełnione, aby zakwalifikować się do udziału w badaniu, oraz określają czynniki, które uniemożliwiają uczestnictwo. Ważne jest podkreślenie, że zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) jedynie lekarz prowadzący badanie (badacz) ma prawo podjąć decyzję o włączeniu uczestnika do badania klinicznego, co oznacza, że to on podejmuje ostateczną decyzję w tej kwestii.

Wzięcie udziału w badaniu klinicznym jest zawsze dobrowolne, co oznacza, że pacjent powinien samodzielnie zdecydować o swoim uczestnictwie po dokładnym zapoznaniu się z potencjalnymi korzyściami i zagrożeniami związanymi z daną terapią. Informacje te powinny być uzyskane z kompleksowej, obiektywnej dokumentacji oraz od badacza prowadzącego badanie.

Aktualnie prowadzone badania

ONKOLOGIA

Niedrobnokomórkowy rak płuc w stadium II–IIIA po całkowitej resekcji i uzupełniającej chemioterapii na bazie platyny

Rekrutacja - OTWARTA

ONKOLOGIA

Niedrobnokomórkowy rak płuc ze zmianą w genie KRAS G12C

Rekrutacja - START SIERPIEŃ 2024

DERMATOLOGIA

Nawracająca Opryszczka Wargowa


Rekrutacja - START SIERPIEŃ 2024

One Day Med prowadzi badanie kliniczne dotyczące raka niedrobnokomórkowego płuc. Osoby, które chcą poznać szczegóły, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale niezbędna, aby OneDayMed mógł się ze mną skontaktować w celu umówienia konsultacji medycznej. W związku z tym, wyrażam zgodę na kontakt za pośrednictwem e-maila, SMS-ów oraz rozmów telefonicznych. Zgody te mogą być wycofane w dowolnym momencie. Metody kontaktu będą zależały od rodzaju danych osobowych, które dobrowolnie podam. Na przykład, jeśli w formularzu podam tylko adres e-mail, nie będę otrzymywał wiadomości SMS.

Kontakt

Karolina Ostrycharczyk
Site Director

Karolina Ostrycharczyk site director badania kliniczne

Kontakt do Koordynatora Badań Klinicznych

Siedziba

Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

Lokalizacja

Nasza przychodnia zlokalizowana jest w samym sercu Szczecina w obiekcie Pazim. Zapewnia komfort, dyskrecję i wygodę. Lokalizacja przy centrum handlowym Galaxy

Twój osobisty opiekun zapewni Ci najlepszą możliwą pomoc.

Zadzwoń teraz